Ιστορικό

Η μητρική εταιρεία PentaSoft Unternehmensberatung AG ιδρύθηκε από 5 συνεργάτες το 1998 στο Μόναχο.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία της στον τομέα των συμβούλων καθώς και στον τομέα των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τέθηκαν τα θεμέλια για ένα επιτυχημένο μέλλον.

Η συνέχεια και η σταθερότητα καθώς και μια ευχάριστα χαμηλή διακύμανση uπαλλήλων έχουν καταστήσει την εταιρεία πρότυπο εργοδότη.

Ύστερα από 20 επιτυχημένα χρόνια, η εταιρεία έχει λάβει μεγάλη αναγνώριση από τους πελάτες της μέσω του συνδυασμού ικανοτήτων και συνεργατικής συμπεριφοράς και ίδρυσε το 2014 την θυγατρική στην Ελλάδα.

Η PentaSoft Unternehmensberatung AG και η PentaSoft Consulting M.A.E. θα συνεχίζει να είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης για τους πελάτες της στο μέλλον.