Τοπικές Υπηρεσίες (Nearshoring)

Η PentaSoft Consulting M.A.E. στη Θεσσαλονίκη και η PentaSoft Unternehmensberatung AG στο Μόναχο  σας προσφέρουν ενδιαφέρουσες υπηρεσίες.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας είναι η PentaSoft Unternehmensberatung AG στη Γερμανία, η οποία αναλαμβάνει τον συντονισμό με την PentaSoft Consulting M.A.E..

Μαζί μας λαμβάνετε όλες τις υπηρεσίες από μία πηγή!

Τα πλεονεκτήματά σας:

 • Ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό κοντά
 • Διασφάλιση ποιότητας και αποτελέσματα υψηλής ποιότητας
 • Οικονομικά αποδοτικοί ανθρώπινοι πόροι
 • Γεωγραφική εγγύτητα των κοντινών πόρων
 • Μόνο μία ώρα διαφορά ώρας από τη γερμανική ώρα
 • Σύντομοι χρόνοι ταξιδιού, επομένως χαμηλό κόστος ταξιδιού
 • Ίδια οικονομική και νομισματική περιοχή
 • Χωρίς ταξιδιωτικούς περιορισμούς (π.χ. βίζα)
 • Διαφάνεια σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Γρήγορη και οικονομικά αποδοτική φάση μετάβασης

Η υπηρεσία παρέχεται από την PentaSoft Consulting M.A.E. μέσω των εσωτερικών μας πόρων στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου δέκα υπαλλήλους εκεί. Μια βραχυπρόθεσμη συγκέντρωση επιπλέον υπαλλήλων από την ελληνική ομάδα αιτήσεων είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή.

Η PentaSoft Unternehmensberatung AG στη Γερμανία αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση των πόρων που απαιτούνται για εσάς. Εκτός από τη σύλληψη και την ανάπτυξη σύνθετων και επιχειρηματικών κρίσιμων εφαρμογών, αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ενός κειμένου προδιαγραφών.

Οι υπηρεσίες μας

 • Πλήρης τεχνογνωσία υποκαταστημάτων και διαδικασιών στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα
 • Σύγχρονα συστήματα πληροφορικής για το χειρισμό σύνθετων επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Εκτεταμένη εμπειρία στην υποστήριξη εφαρμογών
 • Αποτελεσματικός συνδυασμός πληροφορικής και εξειδικευμένων γνώσεων
 • Εκτεταμένη τεχνογνωσία των διαδικασιών και των διαδικασιών πληροφορικής στον πελάτη

 

Επίβλεψη

 • Τακτική κοινή επανεξέταση των συμφωνημένων συμφωνιών σε επίπεδο υπηρεσίας με επιτόπιους εμπειρογνώμονες
 • Αναφορές για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν
 • Αναφορά σχετικά με την κατάσταση και τα αποτελέσματα των εντολών ανάπτυξης από ειδικούς του χώρου