Υπηρεσίες

Η PentaSoft Consulting M.A.E. προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες πληροφορικής στη σύλληψη, υλοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς και υποστήριξη συστημάτων λογισμικού προσαρμοσμένων στην εταιρική στρατηγική. Η εταιρεία μπορεί να αντλήσει πολυετή εμπειρία στο χειρισμό σύνθετων επιχειρηματικών διαδικασιών και στην ενσωμάτωση ετερογενών τοπίων συστήματος. Προσφέρουμε επίσης προσανατολισμένες στο μέλλον λύσεις για τον αποτελεσματικό χειρισμό και τον έλεγχο των επιχειρηματικών σας διαδικασιών.