Στοιχεία έκδοσης

PENTASOFT CONSULTING
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

με τον διακριτικό τίτλο

«PENTASOFT CONSULTING Μ.Α.Ε.»
Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής αρ. 27,
ΤΘ 4315
57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης

Τηλ.: +30 2316 022030

Email: 
Internet: www.pentasoft.gr

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 130094804000

1. Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε με τη μέγιστη προσοχή. Η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη. H PentaSoft Consulting M.A.E. δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών στην ιστοσελίδα έτοιμα. Δεν υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης των μεταβιβαζόμενων ή αποθηκευμένων πληροφοριών τρίτων. Μόλις λάβουμε γνώση οποιωνδήποτε νομικών παραβιάσεων, θα καταργήσουμε αμέσως το αντίστοιχο περιεχόμενο. Ωστόσο, η ευθύνη αυτή θα αναληφθεί μόνο από τη στιγμή της γνώσης συγκεκριμένων παραβάσεων. Η αποκλειστική χρήση της ιστοσελίδας δεν δημιουργεί καμία συμβατική σχέση μεταξύ του χρήστη και της PentaSoft Consulting M.A.E.

2. Ευθύνη για συνδέσμους σελίδων

Περιεχόμενο των εξωτερικών δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα (μέσω «δεσμών» ή «βαθούς δεσμούς») βρίσκονται εκτός της περιοχής ευθύνης μας, και εμείς δεν κάνουμε τη δική μας. Ο αντίστοιχος πάροχος ή φορέας εκμετάλλευσης είναι πάντα υπεύθυνος για την ακρίβεια του περιεχομένου, γι ‘αυτό δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη από αυτή την άποψη. Κατά τη σύνδεση των εξωτερικών συνδέσμων, δεν υπήρξαν εμφανείς παραβιάσεις. Δεν μπορούμε να αντέξουμε σε συνεχή επανεξέταση όλων των περιεχομένων των συνδεδεμένων σελίδων χωρίς πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία νομικής παραβίασης. Μόλις ειδοποιηθούν οι νόμιμες παραβιάσεις, οι σχετικοί σύνδεσμοι θα διαγραφούν αμέσως.

3. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο και τα έργα που δημιουργούνται σε αυτόν τον ιστότοπο από τον χειριστή αυτού του ιστότοπου υπόκεινται στο ελληνικό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Όλες οι συνεισφορές τρίτων σημειώνονται ως τέτοιες. Η αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κάθε εκμετάλλευση εκτός των ορίων πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου δημιουργού ή δημιουργού. Αντίγραφα αυτών των σελίδων επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική χρήση, αλλά όχι για εμπορικούς σκοπούς. Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην εμφανίζεται από τρίτους σε πλαίσια ή iframes χωρίς γραπτή άδεια.

4. Γενική ισότητα

Στα κείμενα, συνήθως επιλέγεται μόνο μία μορφή φύλου για να εξασφαλιστεί καλύτερη αναγνωσιμότητα. Δεν επηρεάζονται, οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο αναφέρονται σε όλα τα φύλα.