Προγραμματιστής λογισμικού Java, C/C++ στο Μόναχο, Γερμανία

Εργάζεστε στην ανάπτυξη λογισμικού για αρκετό καιρό και ψάχνετε μια νέα πρόκληση; Ψάχνουμε για υπαλλήλους για τους οποίους ο προσανατολισμός των πελατών και η λύση περίπλοκων προκλήσεων για τις δικές τους απαιτήσεις έρχονται πρώτοι.

Είμαστε σύμβουλοι διαχείρισης με υπηρεσίες στον τομέα της πληροφορικής. Οι πελάτες μας προέρχονται κυρίως από τον ασφαλιστικό και τραπεζικό τομέα, καθώς και από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Θα σας προσφερθεί ένας συναρπαστικός τομέας ευθύνης σε γνωστές, διεθνώς ενεργές μεγάλες εταιρείες.

Οι εργασίες σας:

 • Ανάπτυξη και συντήρηση λύσεων λογισμικού
 • Συνεργασία με άλλους μηχανικούς λογισμικού, αρχιτέκτονες και συνεργάτες για το σχεδιασμό λύσεων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να επεκταθούν
 • Εργασία πέρα από τα όρια του έργου προκειμένου να επιτευχθούν προσαρμογές σε τεχνικά πρότυπα, σχεδιασμό, αρχές και μεθόδους

Τι προσόντα πρέπει να έχετε:

 • Ολοκληρωμένο πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών ή παρόμοια προσόντα.
 • Επαγγελματική εμπειρία στη μηχανική λογισμικού, την αντικειμενοστρεφή ανάπτυξη λογισμικού και τις κοινές γλώσσες προγραμματισμού Java, Python, MatLab, C / C ++ ή παρόμοιες γλώσσες προγραμματισμού
 • Καλή γνώση των Jenkins, Git, SVN, Cobertura, Maven, Cloud Foundry, ELK Stack, JIRA, OpenShift, Docker Container
 • Εμπειρία με το περιβάλλον ανάπτυξης του Eclipse
 • Καλή γνώση των συστημάτων βάσεων δεδομένων
 • Ομαδικότητα και δεξιότητες επικοινωνίας
 • ικανότητα να δουλεύετε αυτόνομα
 • Πρωτοβουλία
 • Ισχυρός προσανατολισμός επίλυσης προβλημάτων και αναλυτικές δεξιότητες
 • Καλή γραπτή και προφορική αγγλική γνώση
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού
 • Δημιουργικότητα και ενθουσιασμός για αυτό που θέλετε να κάνετε στο μέλλον

Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία:

 • Η εμπειρία στον ασφαλιστικό τομέα ή στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποτελεί πλεονέκτημα
 • Εμπειρία με δοκιμαστική ανάπτυξη
 • Καλή γνώση πλαισίων όπως το JUnit και το Spring

Ωρες εργασίας:
Πλήρης απασχόληση

Στείλτε μας την αίτησή σας

ταχυδρομικώς προς:

PentaSoft Unternehmensberatung AG
Feringastrasse 10a
85774 Unterfoehring
Germany

ή μέσω email στη διεύθυνση: 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Marion Proell