Προγραμματιστής λογισμικού PL/1 στο
Μόναχο, Γερμανία

Για την αναπτυσσόμενη εταιρεία μας, αναζητούμε κίνητρα υπαλλήλους που εστιάζουν στον πελάτη και επιλύουν πολύπλοκες εργασίες. Ψάχνουμε για προγραμματιστές λογισμικού για να προγραμματίσουμε εφαρμογές PL / 1 για έναν από τους πελάτες μας στον ασφαλιστικό τομέα.

Σας προσφέρουμε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο μπορείτε να συνεισφέρετε στην επίλυση προβλημάτων πελατών σε επιχειρηματικές διαδικασίες με προσωπική ευθύνη και πρωτοβουλία. Σε αντάλλαγμα, σας προσφέρουμε την ευκαιρία να αναπτυχθείτε περαιτέρω σε έναν ευέλικτο και δυναμικό οργανισμό.

Περιεχόμενο:
Ο προγραμματισμένος τομέας εφαρμογής στο έργο πελάτη είναι για τη διασφάλιση ποιότητας της σταθερότητας μιας πλατφόρμας μακροπρόθεσμα. Έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε σχέδια αρχιτεκτονικής λογισμικού σε μια μικρή ομάδα προγραμματιστών και έτσι να αναπτύξετε αποτελεσματικές λύσεις για τους πελάτες μας.

Οι εργασίες σας:

 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και συντήρηση κομψών λύσεων λογισμικού
 • Συνεργαστείτε με άλλους μηχανικούς λογισμικού, αρχιτέκτονες και συνεργάτες για να σχεδιάσετε επεκτάσιμες και επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις
 • Εργασία πέρα από τα όρια του έργου προκειμένου να επιτευχθούν προσαρμογές σε τεχνικά πρότυπα, σχεδιασμό, αρχές και μεθοδολογίες
 • Ισχυρός προσανατολισμός επίλυσης προβλημάτων και αναλυτικές δεξιότητες

Τα προσόντα και η εμπειρία σας:

 • Απταιστα αγγλικά
 • Πτυχίο BS / BA • 5-8 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού σε μεγάλα έργα
 • Ισχυρή γνώση PL / 1
 • Έντονη εμπειρία στην αντιμετώπιση της JCL, καθώς και μια βαθιά κατανόηση της υποδομής του mainframe
 • Πάθος για προγραμματισμό
 • Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εκτεταμένη εμπειρία επίλυσης τεχνικών προβλημάτων, καθώς και εντοπισμού σφαλμάτων και αντιμετώπισης προβλημάτων
 • Εμπειρία στην αντιμετώπιση διεθνών έργων
 • Ισχυρή εστίαση στις προσδοκίες των τελικών πελατών

Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία:

 • Στερεά γνώση του περιβάλλοντος Linux
 • Εμπειρία στο σενάριο (REXX)
 • Η εμπειρία στον ασφαλιστικό τομέα ή στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποτελεί πλεονέκτημα

Ωρες εργασίας:
Πλήρης απασχόληση

Στείλτε μας την αίτησή σας

ταχυδρομικώς προς:

PentaSoft Unternehmensberatung AG
Feringastrasse 10a
85774 Unterfoehring
Germany

ή μέσω email στη διεύθυνση: 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Marion Proell