Προγραμματιστής Web για ασφαλιστικές εφαρμογές στο Μόναχο, Γερμανίεταιρία σα

Εργάζεστε στην ανάπτυξη λογισμικού για αρκετό καιρό και ψάχνετε μια νέα πρόκληση; Ψάχνουμε για ένα κίνητρο υπαλλήλου για τον οποίο ο προσανατολισμός του πελάτη και η λύση περίπλοκων προκλήσεων για τις δικές του απαιτήσεις έρχονται πρώτοι.

Είμαστε εταιρία σύμβουλων με υπηρεσίες στον τομέα της πληροφορικής. Οι πελάτες μας προέρχονται κυρίως από τον ασφαλιστικό και τραπεζικό τομέα, καθώς και από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Θα σας προσφερθεί ένας συναρπαστικός τομέας ευθύνης σε μια γνωστή, διεθνώς ενεργή μεγάλη εταιρεία.

Οι εργασίες σας:

 • Περαιτέρω ανάπτυξη και διασφάλιση της διαθεσιμότητας μιας κρίσιμης σημασίας διαδικτυακής εφαρμογής στον ασφαλιστικό τομέα
 • Ανάλυση καταστάσεων σφάλματος και σχεδιασμός επαναχρησιμοποιήσιμων λύσεων
 • Εντατική συνεργασία σε διεπιστημονικές ομάδες με άλλους προγραμματιστές λογισμικού, αρχιτέκτονες λογισμικού και τμήματα
 • Επικοινωνία πελατών στα γερμανικά και στα αγγλικά

Τι πρέπει να φέρετε μαζί σας:

 • Ολοκληρωμένο πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών ή παρόμοια προσόντα
 • Επαγγελματική εμπειρία στη μηχανική λογισμικού, την αντικειμενοστραφή ανάπτυξη λογισμικού και τη γλώσσα προγραμματισμού Java
 • Πολύ καλή γνώση JavaScript, SQL, XML, JSP, CSS, HTML5
 • Καλή γνώση των Jenkins, Github, Maven, Cloud Foundry, OpenShift, Docker Container
 • Εμπειρία με τα περιβάλλοντα ανάπτυξης Eclipse και IntelliJ
 • Βασικές γνώσεις του συστήματος βάσης δεδομένων IBM DB2
 • Η γνώση των συστημάτων παρακολούθησης Grafana και Dynatrace από την Kibana είναι ένα πλεονέκτημα
 • Ομαδικότητα και δεξιότητες επικοινωνίας
 • Ικανότητα να εργάζεστε ανεξάρτητα
 • Πρωτοβουλία
 • Ισχυρός προσανατολισμός επίλυσης προβλημάτων και αναλυτικές δεξιότητες
 • Καλή γραπτή και ομιλούμενη γερμανική και αγγλική γλώσσα
 • Δημιουργικότητα και ενθουσιασμός για αυτό που θέλετε να κάνετε στο μέλλον

Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία:

 • Η εμπειρία στον ασφαλιστικό τομέα ή στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποτελεί πλεονέκτημα

Ωρες εργασίας:
Πλήρης απασχόληση

Στείλτε μας την αίτησή σας

ταχυδρομικώς προς:

PentaSoft Unternehmensberatung AG
Feringastrasse 10a
85774 Unterfoehring
Germany

ή μέσω email στη διεύθυνση: 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Marion Proell